• {{searchSuggestions.title}}

Traffic Light Protocol

Traffic Light Protocol: reguli adoptate pentru clasificarea informației din punct de vedere al confidențialității și limitarea distribuției acesteia conform etichetei aplicate.

Color Când ar trebui utilizată?
Come può essere condiviso?
RED Sursele utilizează TLP:RED când partenerii nu pot acționa pe baza acestui tip de informație, și care poate produce un impact în viața privată, reputația sau operațiunile unui partener, dacă este utilizată eronat sau rău intenționat.
Destinatarilor nu li se permite să distribuie informația TLP:RED în afara schimbului specific, întâlnirii sau conversației în care aceasta a fost comunicată inițial.
AMBER Sursele utilizează TLP:AMBER când suportul este necesar pentru a acționa pe baza acestui tip de informație, însă informația prezintă un risc de impact în viața privată, reputația sau operațiunile unui partener, dacă este distribuită în afara organizațiilor implicate.
Destinatarilor li se permite să distribuie informația TLP:AMBER doar în interiorul organizației proprii și doar către cei care au nevoie sa știe pentru a se putea acționa pe baza respectivei informații.
GREEN Sursele utilizează TLP:GREEN când informația este utilă pentru informarea tuturor organizațiilor participante, precum și a altor parteneri, din comunitate și / sau din industrie.
Destinatarilor li se permite să distribuie informația TLP:GREEN și către parteneri din comunitate și / sau din industrie, alții decât organizațiile participante, dar fără a utiliza canale de comunicare publice.
WHITE Sursele utilizează TLP:WHITE când informația nu prezintă sau prezintă un risc minimal de utilizare eronată sau rău intenționată, respectând normele și procedurile de publicare specifice organizației și drepturile de copyright.
Informația TLP:WHITE poate fi distribuită fără restricții, respectând normele și procedurile de publicare specifice organizației, precum și drepturile de copyright.
 

 

We only use technical cookies to improve your online experience on this Website, to ensure its functionality and provide you a safe browsing experience. Click here to read our Cookie Policy.